موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->

تاريخ : 18 / 6برچسب:, | 15:59 | نویسنده : nazanin |

 

خـوابم نمــے بــرد
بــہ همــہ چیز فکر کــرده ام...
حتے تـــو
و مے دانـــم که خوابـــے
و قبــل از بستہ شدن چشـــم هآیــتـ
بــہ ـهمہ چیــز فکــر کرده اے
جـــــز مــ ـ ـن.موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->

تاريخ : 18 / 6برچسب:, | 15:27 | نویسنده : nazanin |

این روز ها در خودم به دنبال کلیک راست میگردم،
تا از خودم copy بگیرم و کنار خودم paste کنم ...
شاید از این تنهایی خلاص شوم ...!!

 موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->

تاريخ : 18 / 6برچسب:, | 15:16 | نویسنده : nazanin |

سخت ترین دو راهی عشق دو راهی بین فراموش کردن و انتظار است
گاهی کامل فراموش می کنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی و گاهی آن قدر منتظرمی مانی که
می فهمی زودتر از این ها باید فراموش می کردیموضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->

تاريخ : 18 / 6برچسب:, | 14:27 | نویسنده : nazanin |

سه راه بیشتر نداری
با من باشی
با تو باشم
یا توافق کنیم که با هم باشیم

 موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->

تاريخ : 18 / 6برچسب:, | 13:50 | نویسنده : nazanin |